Nyttehaver + Børn = Grønne læringsrum

God nyhed:  To millioner kroner skal sikre, at grønne læringsrum bliver vejen til styrket læring, trivsel og sundhed i folkeskolen.

Flere skolehaver på skemaet. Det er dagens nyhed fra Ministeriet for fødevarer, Landbrug og Fiskeri, der sammen med Undervisningsministeriet har givet hver en million kroner til et projekt, der skal integrere skolehaver i undervisningen.

kolonihave
Der er håb. Selv en langhåret, computerspillende teenager som Victor kan lokkes ud i kolonihaven.

”Skolehaven er et konkret bud på, hvordan læringen kan tilrettelægges med udgangspunkt i anvendelsesorienterede metoder og ved at afprøve teori i praksis. I skolehaven kan man smage, røre, lugte og observere, hvad der sker i naturen. Det giver muligheder for, at man kan lære på forskellige måder, hvilket er en forudsætning for, at alle bliver så dygtige, de kan. Skolehaven kan bruges i undervisning i alle skolens fag. Det gælder både i fag som madkundskab og naturfagene, men også fag som dansk og matematik.” udtaler undervisningsminister Christine Antorini, der altså ser et stort potentiale for arbejde tværfagligt i skolehaverne.

Der har tidligere været mange skolehaver i Danmark, men nu er der desværre kun et fåtal tilbage. Så ideen er ikke ny, men stadig god, så lad os håbe at millionstøtte og nye smarte plusord kan puste nyt liv i gammel børnelærdom.

 

Skriv et svar