Vand, vand, vand

Sidste weekend gik det ud over Nordøstsjælland. Et par dage senere var det Bornholm og min egen have (og kælder), der måtte tage imod de store vandmasser fra oven, så der stod blankt vand begge steder. Og her forleden var det så Billund og Vejle-området der stod for tur. De kraftige sensommer-skybrud kommer efterhånden med en frekvens, der tyder på, at der er noget om snakken, når der bliver advaret om alvorlige klimaforandringer. Københavns Energi venter, at klimaændringerne på længere sigt vil medføre 30 procent mere regn end i dag. 

Problemet ser ud til at blive kørt af på os haveejere, så vi i fremtiden kommer til at betale afgift for flisearealerne i haven. I hvert fald vil miljøminister Karen Ellemann gerne ændre loven, så vil skal betale, hvis regnvandet fra vores tage og fliseklædte arealer ryger direkte i kloakken.

Det kraftige regnvejr fik mit havebassin til at gå over sine – og mine – brædder.

Brug for bufferzone ved skybrud

Afgifter eller ej, så er der god fornuft i at lede regnvandet uden om det overbelastede kloaksystem. Det har flere haveejere allerede gjort i årevis helt uden trusler eller tilskud, ja nærmest på trods af myndighedernes anbefalinger. Den gang hed det sig, at det var vigtigt, at vandet røg i kloakken, så ”systemet blev skyllet igennem”. Nu er det altså blevet for meget af det gode, så det er vigtigt at kunne lede vandet i en ”bufferzone”, hvorfra det så langsomt kan sive til grundvandet. En almindelig regnvandstønde er en god foranstaltning og kan være en god kilde til blødt og gratis vandingsvand. De har dog for lille en kapacitet i tørkeperioder og batter heller ingenting i et kraftigt regnvejr. Vandet skal kunne løbe videre til en faskine eller en større beholder.
Regnvandstønder kan både være dekorative og praktiske, men kapaciteten er for lille.

Min gode ven Allan er lidt af en opfinder og har i mange år ladet alt vand fra taget ende nede i haven. Fra den almindelige regnvandstønde går en overløbsslange videre til et rørsystem, der ender nede i en 1 kubikmeter palletank.

Den står meget praktisk bag drivhuset, så han kan bruge regnen til at vande tomater og agurker. Den store beholder betyder, at han aldrig løber tør for vand, og at den også kan modtage ret store mængder regnvand.

Hvis beholderen bliver helt fyldt med vand, løber det blot videre ud i haven. Her kunne han yderligere have tilsluttet en faskine, så der ikke er risiko for, at jorden skyller væk under voldsomme skybrud.

Skriv et svar